Kompetencje

 
 
Wójt jest organem wykonawczym Gminy

Zadania reguluje Ustawa o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r.
od do