Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

od do