Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

od do