Komisje Rady Gminy Trawniki

 

Rada Gminy powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy.

 

od do