Zadania Gminy

 

 

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zakres działania i zadania gminy zostały określone w Rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

od do